Howtotalk is een beproefde communicatiemethode middels boeken en trainingen die ouders en professionals helpt om effectief met kinderen te communiceren. Het succesvolle boek ‘How2talk2kids Effectief, communiceren met kinderen’ is alleen al in ons land ruim 90.000 keer verkocht. Tijd voor verdere uitbreiding, met een nieuwe Howtotalk mobiele app om een internationale doelgroep aan te spreken en de methode wereldwijd te introduceren. Aan ons team de uitdaging om in samenwerking met het Howtotalk-team de training van methode om te zetten naar een digitale oplossing die commercieel en schaalbaar kan worden uitgerold. De eerste focus is Nederland.

Toen Heleen de Hertog contact met ons opnam voor het ontwikkelen van een app rondom de howtotalk-methode, waren wij meer dan trots. Naast de Wim Hof Methode (WHM) en Oei, ik groei! (The Wonder Weeks) is dit al het derde succesvolle zelfhulpboek en methode dat met ons samenwerkt om met een app de eigen doelgroep beter te kunnen bereiken en te helpen.

Groeiplan om de wereld verder te veroveren

Samen met WHM hebben we aangetoond dat we grote successen kunnen boeken met onze agile en data-driven manier van werken waarbij we ons 100% richten op de eindgebruiker. Bij WHM hebben we in twee jaar tijd de app rating enorm verhoogd naar 4.8 sterren, de omzet meer dan vervijfvoudigd en een business model geïntroduceerd dat als fundament kan dienen om de wereld verder te veroveren. Met Oei, ik groei! zijn we sinds afgelopen jaar met eenzelfde groeiplan bezig.

Erg leuk dus dat Heleen onze expertise heeft herkend en een extra uitdaging omdat we voor Howtotalk een compleet nieuwe app moeten gaan ontwikkelen. Aan ons de taak om deze methode in nauwe samenwerking met het team van Heleen om te zetten in een digitale oplossing die commercieel en schaalbaar kan worden uitgerold.

“De werkwijze en expertise van The Mobile Company passen perfect bij wat wij nodig hebben voor de ontwikkeling van onze nieuwe app. Er hangt een goed energie in het team, ze zijn recht door zee en helpen ons met de juiste focus.”

— Heleen de Hertog  |  Auteur & Owner, howtotalk


Plan van aanpak in vier fases

Zoals we met al onze projecten trachten te doen, hebben we het project opgedeeld in vier fases:

  1. Conceptontwikkeling
  2. Validatiefase
  3. Ontwikkelfase
  4. Beheer en doorontwikkeling

Op deze manier delen we het project overzichtelijk in en knippen we ook de samenwerking op in kleinere porties, zodat beide teams aan elkaar kunnen wennen. Hiermee voorkomen we lange contractonderhandelingen, krijgen de betrokken partijen de kans om het nodige vertrouwen te winnen en heeft de klant de optimale vrijheid om de samenwerking op ieder gewenst moment te intensiveren of juist zonder veel schade te beëindigen.

1. Conceptontwikkeling

In samenwerking met een andere agency had het team van howtotalk aan de hand van de Google Sprint-methode al een eerste aanzet tot een concept gemaakt. Wij hebben ervoor gekozen om de destijds gegenereerde inzichten en ervaringen te gebruiken om gezamenlijk tot een krachtiger concept te komen. Op deze manier konden de eerder gedane investeringen maximaal benut worden en konden wij met onze expertise het concept aanscherpen.

Het team van The Mobile Company heeft de volgende stappen doorlopen om tot een eerste concept te komen:

  1. Inzicht in de klant: de Howtotalk methode begrijpen aan de hand van het boek en de Howtotalk trainingen
  2. Uitkomsten van de gedane Google Sprint analyseren en prioriteren
  3. Learnings en inzichten van vergelijkbare projecten verzamelen
  4. Gezamenlijk bepalen van de scope van de MVP (eerste versie)
  5. Opstellen van een visual design (samen met de grafisch designer van de brand identity van Howtotalk)
  6. Opstellen van een app clickmodel om zo de gebruikerservaring van diverse functionaliteiten te kunnen ervaren en testen

In vier weken tijd heeft het gecombineerde team een krachtig, schaalbaar en realistisch concept ontwikkeld.

2. Validatiefase

Nadat het concept en het design voldeden aan ieders verwachtingen, is een validatiefase ingepland. Het valideren van een concept voordat er gecodeerd gaat worden kan echt enorm veel tijd, geld en teleurstelling schelen. Bovendien gaat het hier om een methode in training in blokken die getransformeerd is naar een digitale training, met daaraan een abonnementsmodel gekoppeld. Veel onontgonnen terrein, waardoor het beter is eerst bij de doelgroep te checken wat de ervaringen en reacties zijn, alvorens tot ontwikkeling over te gaan.

The Mobile Company heeft veel ervaring in het valideren van concepten en designs. We gebruiken hiervoor diverse methodes: online interviews, interviews op kantoor met video-opnames, straatinterviews, online validatieplatforms zoals UsabilityHub, usability tests met offline en online tools als Lookback en user surveys. Voor deze validatiefase hebben we gekozen voor online interviews via social media (Instagram) en Zoom met behulp van design prototypes in Figma.

Omdat zowel de opzet van de app als het UX-design gevalideerd moest worden, hebben we gekozen voor twee validatierondes van elk 6 interviews. In de eerste ronde is vooral het concept, de training en het businessmodel aan respondenten voorgelegd. Vervolgens is een usability-onderzoek gedaan waarin het visual design, de flow en de samenhang van de oplossing is getest bij verschillende respondenten.

De uitkomsten van de interviews waren ronduit positief: bijna alle respondenten begrepen direct de opzet, zagen de toegevoegde waarde van de oplossing in en konden goed aangeven op welke manier zij verwachten door de methode heen geloodst te willen worden. Daarnaast hebben we een eerste richting van de tarieven getest en ook hier werd positief op gereageerd. Op een aantal minimale aanpassingen na kan het team direct aan de slag met de ontwikkeling!

3. Ontwikkelfase

Sinds begin februari dit jaar is de ontwikkelfase gestart. Aan de hand van de scope van de MVP, de inzichten en feedback uit de validatiefase en het uitgewerkte visual design, verwachten we de eerste versie binnen 3 sprints (van 4 ieder weken) op te kunnen leveren. Als alles volgens planning verloopt, kan de eerste versie nog voor de zomervakanties gelanceerd worden. In een volgend blog zullen we het vervolgtraject (fase 4 in onze plan van aanpak) en de eerste resultaten behandelen.

Wil je op de hoogte blijven van dit project en onze ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (of volg onze updates via LinkedIn).

 

Verder praten?

Meer weten over de expertise en werkwijze van The Mobile Company? Onze strateeg Joost Ligtvoet kijkt graag samen met jou hoe we jouw groeidoelstellingen kunnen realiseren. Neem snel contact op via hello@themobilecompany.com.