Het Reumafonds heet vanaf 1 juli 2018 ReumaNederland. Daar ging een koerswijziging aan vooraf die jaren geleden is ingezet. Wij spraken Corné Baatenburg de Jong, Adjunct-Directeur en Manager Bedrijfsvoering, over de transitie van klassiek fonds naar patiëntenorganisatie 2.0, onze samenwerking, de vernieuwde website en de rol van digital in de missie.

Tot een jaar of zes geleden was ReumaNederland, destijds het Reumafonds, een klassiek fonds. De opgehaalde financiële middelen werden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek – gebruikelijk voor veel gezondheidsfondsen in Nederland. Een paar jaar terug werden activiteiten van de Reumapatiëntenbond, die werd opgeheven in 2012, deels toegevoegd aan het Reumafonds. Sindsdien beslaan de activiteiten naast fondsenwerving en wetenschappelijk onderzoek ook behartiging van patiëntenbelangen.

Corné: “Per januari 2018 hebben we een nieuwe beleidsvisie tot 2022 ontwikkeld. Daarmee wijzigde onze missie van ‘een oplossing voor morgen’ naar ‘kwaliteit voor leven nu’. Natuurlijk gaan we ook voor een oplossing in de toekomst, maar het hier en nu zetten we voorop. Op dat moment ben je geen klassiek fonds meer, maar een patiëntenorganisatie 2.0. Dat vraagt om een naamswijziging, en heeft geleid tot onze nieuwe naam: ReumaNederland.”

CV Corné Baatenburg de Jong

2018 – heden:
Adjunct-Directeur ReumaNederland

2015 – heden:
Manager Bedrijfsvoering ReumaNederland

2017 – heden:
Voorzitter Raad van Toezicht Johannes Fontanus College

2012 – 2017:
Lid Raad van Toezicht Johannes Fontanus College

2010 – heden:
Lid Raad van Toezicht EduCare

2011 – 2016:
Directeur-Eigenaar Baatenburg de Jong & Associates

Hoe komt die focus op het hier en nu tot uiting in jullie activiteiten?

“Kijk bijvoorbeeld naar onderzoek, een onderdeel dat meer hoort bij de toekomst. Hier richten we ons op kort cyclisch onderzoek en nabijheid tot de patiënt. Minder fundamenteel, meer translationeel; we maken de vertaling naar de patiënt. Fundamenteel wetenschappelijk kun je zeggen: dit of dat veroorzaakt iets. Maar hoe werkt het nu in de mens, en hoe lossen we het op in de mens? De toegepastheid richting de mens staat centraal. Dat is de weg die we nu gaan bewandelen.”

Wat is de grootste ambitie van ReumaNederland?

“De kwaliteit van leven voor mensen met reuma nu verbeteren. Bijvoorbeeld door zaken in het zorgverzekeringspakket op te laten nemen, te onderzoeken hoeveel baat patiënten hebben bij fysiotherapie, te investeren in oplossingen voor belemmeringen in het dagelijks functioneren. Denk aan 3D-geprinte braces. Een brace maken kost patiënten nu veel tijd en energie, maar kan dadelijk in een halve dag. Klaar terwijl u wacht. Dat zit heel erg bij de kwaliteit van leven nu. Tegelijkertijd zijn we nog steeds bezig oplossingen te vinden voor de meer dan 100 reumatische aandoeningen. Beter en sneller zijn de sleutelwoorden.”

De nieuwe naam en website werden op 1 juli gelanceerd. Hoe ging dat?

“De visie was: we doen het low-profile en pragmatisch. De naamswijziging is voor ons een heel natuurlijk proces. Vragen wij mensen te reageren, dan is de reactie steevast dat ze ReumaNederland een logische naam vinden. Wanneer je in de goede doelensfeer een naamswijziging ondergaat, zou bij donateurs de vraag kunnen ontstaan – die is nu overigens helemaal niet ontstaan – dat kost geld, waarom is het nodig? Daarom hebben we gekozen voor een low-profile aanpak. Ook de website gaat in een organisch proces over van oud naar nieuw.”

Website 2.0

Het nieuwe reumanederland.nl werd binnen 6 maanden in een nauwe samenwerking ontwikkeld. De responsieve website met geheel vernieuwd design is opgebouwd uit flexibele templates en widgets, bevat koppelingen met het CRM-systeem en iDEAL, en voegt vijf stand-alone systemen samen tot één gebruiksvriendelijk CMS.

Hoe kwam de website tot stand?

“Met veel inzet van het team van The Mobile Company. In het begin hebben we samen gezocht naar de balans tussen een visionair-communicatieve strategie en een pragmatische visie. Van daaruit formuleerden we de wensen: de website moest technisch worden opgebouwd, er weer fris uitzien en voldoen aan de eisen van deze tijd. De doelstellingen brachten we bij elkaar in fases. De ‘nice to haves’ pakken we op in de volgende fase. Het team heeft het heel goed gedaan, met name de designer/developer die in moeilijke situaties rustig blijft, altijd in oplossingen denkt en problemen direct oplost. Dat heeft mij het meest positief verrast. Er is op een heel pragmatische manier gewerkt. Het neerzetten van een nieuw website framework, het inladen van de content en alle benodigde functionaliteiten: alles kwam tot stand in een iteratief proces.”

Wat gaf de doorslag in de keuze voor The Mobile Company als digital partner?

“Afgelopen jaar heeft The Mobile Company de Collectanten wervingsapp voor ReumaNederland ontwikkeld. Deze samenwerking is heel goed verlopen. Dan kun je vervolgens een moeizame exercitie ondergaan om te kiezen voor een andere partij, maar als je al zo’n goede ervaring hebt met een partij die op deze manier software ontwikkelt, is dat niet nodig. The Mobile Company is state-of-the-art, werkt pragmatisch, handelt snel en is goed bereikbaar. Allemaal redenen om met elkaar door te gaan.”

“Het neerzetten van een nieuw website framework, het inladen van de content en alle benodigde functionaliteiten: alles kwam tot stand in een iteratief proces. The Mobile Company is state-of-the-art, werkt pragmatisch, handelt snel en is goed bereikbaar. Allemaal redenen om met elkaar door te gaan.”

Corné Baatenburg de Jong

Wat was de grootste uitdaging?

“De grote uitdaging met een websiteproject is: iedereen heeft het weleens meegemaakt, maar niemand heeft er een succesgevoel bij. Of het succesgevoel is er, maar langs een lange weg van methodieken en flappensessies. Binnen de organisatie hebben wij meerdere belangen. De een wil de website meer patiëntgericht hebben, de ander wil meer focus op fondswerving, de volgende wil dat het technisch soepel loopt. Hoe leid je dit in goede banen? Hoe krijg je een project waar iedereen wat van vindt, als een éénpansgerecht geserveerd? Zonder dat men daar nieuwe ingrediënten aan toevoegt, want dan komen we in tijdproblemen of moet het technisch anders.”

Wat is het resultaat?

“De nieuwe website was op tijd klaar. Met alles erop en eraan en zonder gestress aan het einde. Het is heel gewoon gegaan, geruisloos. En nu loopt het gewoon. Nu na de lancering zegt men intern: dit en dat moest even worden veranderd, dat heb ik even geregeld. Of: ik heb net al even een nieuwe landingspagina gemaakt. De basis is in orde, en alles loopt. De tweede fase gaan we ook doen. Er wordt momenteel aan gewerkt om de brokstukken te prioriteren en verder uit te werken.”

Collectanten App

ReumaNederland zet zich met 55.000 medewerkers en vrijwilligers in voor een toekomst zonder reuma. De Collectanten app verbindt de community, helpt vrijwilligers nieuwe collectanten te werven, met elkaar te communiceren en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Je noemde eerder al de Collectanten app. Wat was de aanleiding?

“Het inzicht dat collectantenwerving in Nederland op de traditionele manieren steeds moeilijker wordt. Ik volgde destijds een college over sociogrammen. Dat bracht me op een idee: het zou toch mooi zijn om het oude principe van ‘ik vraag jou’ met behulp van nieuwe technologie weer terug te krijgen. Als antwoord daarop ontstond de ReumaNederland Collectanten app.”

Wat doet jullie meer inzetten op mobiel?

“Mobiel is bij uitstek het device dat door veel mensen en voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Daarom zetten we in op mobiel. Met de app voor onze interne organisatie krijgen we snel zicht op de acties van onze mensen. Voor hen gaat het invoeren van gegevens eenvoudig via de app. Een mobiele oplossing lag daarom het meest voor de hand.”

Wat wil je voor 2020 hebben bereikt met ReumaNederland?

“Ten eerste dat onze patiënten het gevoel hebben dat wij ertoe doen in het kortere termijn denken en onze hand daarin herkennen. Ten tweede dat wij meer donateurs aan ons weten te binden wat resulteert in meer geef- of investeringsgeld. Een blijvende geldstroom, die mogelijk wat toeneemt. Dit investeringsgeld kunnen we investeren in startups die betrokken zijn bij het reumatologisch werkveld.”

Welke rol speelt digitalisering daarin?

“Belangrijk is dat men ons op een eenvoudige manier kan vinden als het gaat om dat waarvoor we zijn neergezet op de wereld. Je moet informatie over je aandoening goed kunnen achterhalen, hier gemakkelijk over kunnen overleggen met anderen en kunnen zien wat er gebeurt met je geld in onderzoek of investeringen. Hierin speelt digitalisering een rol. Fondswerving is wat mij betreft een heel persoonlijke zaak. Geefmotieven hangen sterk samen met of iets jou zelf overkomt, of je iemand kent die daarmee in aanraking is gekomen. In die zin geloof ik in gepersonaliseerde content om mensen te motiveren. In Nederland heeft ruim 2 miljoen mensen reuma, en net zo veel mensen kennen iemand met reuma. Onze achterban is best groot. De kunst is de content zo af te stemmen dat men geïnformeerd wordt en ons tegelijk iets gunt, tijd of geld beschikbaar stelt. Dat speelt altijd mee.”