Zoals voor iedereen was 2020 ook voor The Mobile Company een uniek jaar, waarin veel dingen gebeurd zijn zonder dat we daar rekening mee hadden gehouden. Het merendeel positief, maar zoals altijd is er naast de hoogtepunten ook genoeg om van te leren. In dit artikel blikken we terug op de meest leerzame momenten van het afgelopen jaar op operationeel vlak en delen we onze drie belangrijkste take aways.

Als we terugkijken op 2020 (en ook ervaringen uit de jaren daarvoor meenemen) dan vallen de oorzaken dat projecten soms minder soepel zijn verlopen dan gewenst uiteen in drie groepen:

 1. Nieuwe klanten met wie er bij nader inzien toch geen sprake was van een goede match aan beide kanten
 2. Overhaaste technologische keuzes die ons gaandeweg het project in de kuit hebben gebeten
 3. Meebuigen met alle wensen voor het project resulteert niet altijd in een goed resultaat en een hoge klantentevredenheid

 

Take Away 1: Hoe leuk het project ook is, de klant zelf moet ook bij je passen

Stel je voor: je verwelkomt een mooie nieuwe klant met een veelbelovend project, maar het is ook een klant bij wie de match met werkwijze, ervaring en werkafspraken deels ontbreekt. Een herkenbare situatie, en ook ons is dit een paar keer overkomen. Nu kun je stellen dat een verschil van inzicht over bepaalde principes helemaal niet belangrijk hoeft te zijn, als de opdrachten maar goed bij jouw expertise en werkwijze passen. Maar het is gebleken dat dat toch een enorme impact heeft.

Neem bijvoorbeeld een kleine tot middelgrote organisatie, waarbij de directeur/eigenaar/opdrachtgever graag nauw bij het project en de operatie betrokken wil blijven. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, maar voorwaarde is dan wel dat er de juiste klik met het team is. Daarbij moet er voldoende vertrouwen moet zijn in de expertise en capaciteiten van het eigen team en in jouw team. En is dat vertrouwen er onvoldoende, dan gaat de schoen al snel wringen.

Zo hebben wij een paar keer gewerkt met een nieuwe opdrachtgever die alles zelf bleef beslissen buiten zijn eigen Product Owner om en zaken als scope, planning en technologie ging sturen. Binnen de kortste keren ben je dan het spoor volledig bijster, ontspoort de scope en de afgesproken planning en is er van een hecht team geen sprake meer.

En kun je dit van te voren niet zien aankomen? Natuurlijk wel, maar zoals wel vaker hoop je dat je het ten goede kunt keren. Soms lukt dat maar hier geldt wel: voorkomen is beter dan genezen. Daarom hebben we met elkaar afgesproken dat we een strenger selectieproces voor nieuwe klanten moeten hanteren. Tenslotte is niemand is gebaat bij een mislukt project en ze kunnen je nog jaren in de weg zitten.

Een aantal van onze primaire kwalificaties om prospects en nieuwe klanten te beoordelen:

 1. Organisatie met meer dan 5 FTE
 2. Organisatie heeft ervaring met software-ontwikkeling
 3. We worden aangestuurd door een ervaren Product Owner die geautoriseerd is om beslissingen te nemen

Uiteraard zijn er nog meer voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat er een contract wordt gesloten, maar deze drie voorkomen wat ons betreft de grootste risico’s voor alle betrokken partijen.

 

Take Away 2: Probeer de technologiekeuze zo lang mogelijk uit te stellen

De afgelopen jaren zijn projecten ook een paar keer in het nauw gekomen doordat er niet altijd de beste technologiekeuze is gemaakt voor de te ontwikkelen oplossing. Veelal gaat het hier dan om de keuze tussen native en hybrid ontwikkeling. En als er dan voor hybrid ontwikkeling wordt gekozen, wat is dan het beste platform; React Native, Flutter, Ionic, PWA, etc.?

Vaak heeft een opdrachtgever hier zelf al een keuze in gemaakt, voordat hij contact opneemt met een bureau. Zijn eigen team heeft een bepaalde technologie geadviseerd of hij/zij heeft in zijn netwerk informatie ingewonnen over een bepaald platform. Dit besluit staat dan al zo goed als vast en daarmee wordt het development team dan ook geconfronteerd bij deelname aan een pitch of selectieprocedure.

In een selectieproces spelen niet altijd rationele krachten mee: de wil om een deal binnen te halen, het enthousiasme van het team voor een bepaalde oplossing, enzovoort. Allemaal redenen waarom een technologische keuze mogelijk minder prioriteit krijgt dan het winnen van een opdracht. Als dan tijdens het ontwikkeltraject blijkt dat het gekozen platform toch niet goed past bij de scope en de roadmap van de oplossing, dan is dit erg lastig uit te leggen aan de opdrachtgever.

Zo zijn er het afgelopen jaar toch een aantal projecten uit de bocht gevlogen qua budget en planning. Het ging hierbij vaak om redelijk nieuwe platformen die op het eerste gezicht geen beperkingen lijken te hebben (zoals Flutter), maar in de praktijk toch niet het ei van Columbus zijn dat ze eerst leken. Of in ieder geval nog niet uit ontwikkeld zijn, zodat het team allerlei workarounds moet ontwikkelen om een functionaliteit voor elkaar te krijgen.

Maar jullie hebben toch al meer dan 20 jaar ervaring en laten dit toch niet zomaar gebeuren? Dat klopt, maar zonder het nemen van gecalculeerde risico’s om kansen te pakken was The Mobile Company niet het bedrijf dat we nu zijn.

Een tip uit eigen ervaring: als die ruimte er is, spreek dan af met nieuwe opdrachtgevers dat de keuze voor de technologie zo lang mogelijk uitgesteld wordt en dat dit sowieso wordt overgelaten aan de specialisten die het moeten gaan ontwikkelen.

Over het algemeen hanteren we de volgende criteria om tot de juiste technologiekeuzes te komen:

 1. Functionaliteiten van de oplossing
 2. Ambities en toekomstplannen van de opdrachtgever
 3. Aanwezige tech stack in zowel het team van de opdrachtgever als bij The Mobile Company
 4. Budget

Budget staat hier bewust helemaal onderaan omdat bij veel organisaties de overtuiging leeft dat hybride oplossingen altijd goedkoper in ontwikkeling zijn. In de praktijk voldoet dat eigenlijk nooit aan dat ideaalplaatje, juist vanwege al de beperkingen die bepaalde platformen in zich hebben.

 

Take Away 3: Te veel meebuigen met de klant is niet altijd verstandig

In commerciële trajecten, en soms ook later in het ontwikkelproces, komt er regelmatig een punt wanneer de wensen van de klant en de grenzen van het team tegen elkaar aanlopen. Dat kan gaan over scope (welke functionaliteiten vallen wel of niet binnen de afspraken), over prioriteiten (wat wordt er eerst ontwikkeld), over processen (is er bijvoorbeeld voldoende tijd ingeruimd voor (user-)testing en validatie) of over andere onderwerpen.

Commercieel gezien kan het erg verleidelijk zijn om dan mee te buigen om alle betrokken partijen tevreden te houden. Niets menselijks is ons vreemd, en dus gebeurt dat ons ook af en toe nog steeds. Maar hier hebben we wel een paar belangrijke lessen uit geleerd:

 1. Altijd meebuigen levert in eerste instantie tevreden klanten op. Maar dit kan ook voorbijgaan aan het ‘waarom’ de klant juist met jou wil werken, bijvoorbeeld vanwege jouw unieke expertise of werkwijze. Op de lange termijn zorgt dit dan ook voor een gespannen relatie met het team en vaak ook een minder goede oplossing. En dus op de lange termijn een ontevreden klant en team.
 2. Als je vanaf het begin vasthoudt aan jouw principes en overtuigt met jouw expertise en aanpak, dan levert dat in het begin mogelijk wat spanning op (en soms zelfs prospects die daarom niet voor jou kiezen). Maar wij zien dat dit ook altijd zorgt voor een goede teamrelatie gaandeweg het project en op de lange termijn ook een veel beter project. Simpelweg omdat je dan een project oplevert dat helemaal bij jouw werkwijze past, waar het team voor heeft gestreden en dat je dan ook met volle tevredenheid succesvol kunt laten groeien. En dus op de lange termijn zeer tevreden team en klanten.

Maar dat is makkelijk gezegd en opgeschreven in dit artikel; doe het maar eens als het team alles op alles wilt zetten om een project binnen te halen. Dan kan het wat lastiger zijn om voet bij stuk te houden. Dat kan ook eigenlijk niet anders, soms moeten er risico’s genomen worden en kun je niet in alle vrijheid kiezen voor welk project je gaat en welke niet.

Wij hebben het afgelopen jaar beide uitkomsten ervaren.

Aan de ene kant zijn er projecten geweest waarbij de scope continu bleef groeien en die wij voor de lieve vrede maar hebben geaccepteerd. En binnen de kortste keren was het project ontspoord en het team gefrustreerd. Uiteindelijk is de meest verstandige beslissing dan om de opdracht terug te geven en soms om afscheid van elkaar te nemen.

Maar nog vaker hebben we projecten gerealiseerd waarbij vooraf en tijdens het project het team een duidelijk standpunt heeft ingenomen en de klant daarvan succesvol heeft kunnen overtuigen. Dit waren de meest geslaagde projecten van de afgelopen tijd: flink hogere omzetten, hechte samenwerkingen en supertevreden klanten.

Samenvattend kun je stellen dat je de meeste risico’s op ontspoorde projecten en ontevreden klanten kunt voorkomen door vooraf de juiste keuzes te maken:

 1. hanteer een goede methode om nieuwe klanten te kwalificeren,
 2. vertrouw op de expertise van het team en je eigen organisatie
 3. en durf vaker ‘nee’ te zeggen. Wij hebben de ervaring dat dit zelfs wordt gewaardeerd.

Het is niet voor niets dat we al meer dan twintig jaar leidend zijn in de ontwikkeling van succesvolle mobiele oplossingen.

 

Verder praten?

Meer weten over onze expertise en werkwijze? Neem contact op met Joost.

Op de hoogte blijven van onze toekomstige projecten en laatste updates? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.