Boskalis.

Een mobiele strategie voor de Subsea-divisie van een van ’s werelds grootste bagger maatschappijen. Samen vormden we een waterdicht plan als startpunt voor de toekomstige oplossing.

Creating new horizons.

Koninklijke Boskalis Westminster, van oorsprong een Nederlandse onderneming, heeft ruim 100 jaar ervaring in waterbouw, kust- en oeverbescherming en landaanwinning. Als een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld is baggeren van oudsher de kernactiviteit van Boskalis.

De Subsea-divisie vroeg The Mobile Company een strategie uit te werken voor een mobiele oplossing om de duikwerkzaamheden beter te kunnen uitvoeren. De subsea activiteiten van Boskalis richten zich op onderwater-werkzaamheden met behulp van lucht- en saturatieduiken en met duikrobots.

De uitdaging.

Het inplannen en uitvoeren van projecten door de Subsea divisie van Boskalis vereist enorm veel voorbereiding: de personele bezetting, de materiële inzetbaarheid en de apparatuur. En dat alles onder constante afhankelijkheid van de elementen op zee, het weer en de risico’s die dit met zich meebrengt.

Een van de belangrijkste focusgebieden is de samenstelling van de lucht in de duikflessen. Hiervoor worden complexe tabellen gebruikt die exact berekenen hoe de perslucht moet worden samengesteld en hoelang de duikers onder water kunnen en moeten blijven. Deze waarden zijn enorm belangrijk voor de planning en de kosten van het project.

Boskalis was op zoek naar een simpele calculator die op basis van de complexe tabellen snel en betrouwbaar de berekeningen kan maken — te gebruiken voor iedereen die snel de berekende uitkomsten nodig heeft.

Onze aanpak.

Om ‘de vraag achter de vraag’ boven water te krijgen, hebben we een Solution Design Research fase opgezet. In deze fase heeft ons team de requirements, randvoorwaarden en business doelstellingen van de gewenste oplossing geïnventariseerd en geprioriteerd.

De belangrijkste programma-eisen die uit deze fase naar boven zijn gekomen:

  • Een oplossing geschikt voor zowel iOS als Android toestellen
  • Offline te gebruiken in remote-gebieden wereldwijd
  • Boskalis moet zelf snel berekeningen kunnen toevoegen en aanpassen met een back-office oplossing

De oplossing.

Boskalis had al een werkend Proof of Concept in-house ontwikkeld in het platform Open as App, en deze gedurende een paar maanden succesvol getest. Daardoor was er een helder beeld ontstaan van de gewenste oplossing.

Nadat de specialisten enkele tests hadden uitgevoerd met dit platform en verschillende alternatieven, bleven er twee opties over: het laten ontwikkelen van een maatwerkoplossing inclusief backend en beheerwebsite — of een Enterprise Licentie op Open as App, om de oplossing op een schaalbare en duurzame wijze binnen dit platform vorm te geven.

Het resultaat.

Een custom oplossing biedt Boskalis schaalbaarheid, stabiliteit en een digitale oplossing voor de lange termijn met diverse mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Het licentiemodel is financieel voordeliger, maar biedt ook beperkingen qua branding en doorontwikkeling.

De business case heeft voor Boskalis uiteindelijk de doorslag gegeven: het beperkte aantal gebruikers rechtvaardigde de grote upfront investering voor maatwerksoftware op dit moment niet. Een passend besluit, geheel in lijn met de aanbevelingen van het strategieteam van The Mobile Company.